Löneutveckling och fackförbund – hur hänger det ihop?

Lönefrågor har alltid varit ett hett ämne och många yrken är förknippade med så kallade låglöneyrken. De yrken som har lägst lön är oftast kvinnodominerande och utvecklingen av dessa löner har oftast halkat efter. För att få en bra och rimlig lön gäller det att kunna förhandla med sin arbetsgivare.

Att löneförhandla kan vara en stor konst och det är inte alltid så lätt att som enskild arbetstagare förhandla med sin arbetsgivare om bättre lön. Genom att gå med i facket finns också chansen att ditt fackförbund kan förhandla om både din och dina kollegors lön. Genom att vissa arbetsgivare tecknar kollektivavtal ökar chanserna för en bättre löneutveckling.

Om du är osäker på vilket fackförbund du bör ansluta dig till så kan du se en översikt på yrken och förbund här.

Genom ett stort engagemang från många medlemmar inom samma fackförbund kan det ibland vara svårt för arbetsgivare att stå emot lönekrav som fackförbundet och dess anställda kräver. Ibland händer det att förhandlingarna mellan de båda parterna strandar och då kan en strejk bland fackförbundets medlemmar bli en åtgärd för att få igenom bättre villkor och högre löner genom ett kollektivavtal.

Många arbetstagare inom låglönebranschen vinner otroligt mycket på att tillhöra ett kollektivavtal som facket och arbetsgivaren förhandlat fram. Vinsten blir främst att löneutvecklingen inte kommer på efterkälken utan består på samma nivå som för kollegor med liknande arbetsuppgifter.